Program repatriacji okazuje się nieefektywny – twierdzą tak przedstawiciele Polonii zamieszkującej kraje leżące po stronie naszej wschodniej granicy. W związku z tym środowisko repatriantów w formie stowarzyszenia Wspólnota Polska opracowało projekt ustawy umożliwiającej Polakom powrót ze Wschodu. Podpisało się pod nim 300 tysięcy osób.

Przedstawiciele Polonii osiedlający się ponownie w Polsce będą mogli liczyć na 1175 zł miesięcznie, jako pokrycie kosztów utrzymania w przeciągu pierwszych trzech lat. Kwota powyższa jest identyczna pod względem wysokości z tą, którą otrzymują aktualnie cudzoziemcy z Azji, Afryki, Kaukazu, a więc kompletnie obcy naszej kulturze i obyczajom.

Dodatkowo, projekt przewiduje też zagwarantowanie lokalu mieszkalnego na okres minimum 24 miesięcy. Postulat ten nie powinien się spotkać z oporem ze strony resortu spraw wewnętrznych, skoro dziś tak swobodnie przyznawane są mieszkania dla imigrantów z Wietnamu, Czeczenii, Armenii i krajów afrykańskich.

Tymczasem Polonia zaniepokojona jest postawą rządu wobec w kwestii nowego projektu ustawy. Potwierdzać to może wyłącznie tezę o zainteresowaniu polskiego rządu jedynie demoliberalnymi ośrodkami politycznymi stymulującymi napięcia na wschodnich terenach, przy jednoczesnym braku troski o zamieszkujących te obszary rodaków.