Niemiecki rząd zapowiada podwyższenie specjalnej składki na opiekę nad seniorami. Zapłacą ją osoby bezdzietne, ponieważ posiadają one dużo mniejsze zobowiązania finansowe niż te wychowujące swoje dzieci. Dzięki temu ma być możliwe zwiększenie nakładów na wynagrodzenia dla pielęgniarek i personelu zajmującego się opieką nad starszymi ludźmi.

Przed przerwą wakacyjną nową propozycją gabinetu kanclerz Angeli Merkel ma zając się Bundestag. Zakłada ona wzrost obecnej składki na ubezpieczenie pielęgnacyjne o 0,1 pkt. proc., dlatego single zapłacą dokładnie 3,4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Rządzący uważają, że to uczciwe rozwiązania, zważywszy na wyższe koszty ponoszone przez osoby decydujące się na dzieci.

Rządzący Niemcami chcą w ten sposób zobowiązać ośrodki opieki do płacenia swoim pracownikom na poziomie odpowiadającym ogólnokrajowym umowom taryfowym, a także ogółem zwiększyć wydatki na opiekę nad seniorami. W chwili obecnej blisko połowa spośród 1,2 miliona pielęgniarek i pielęgniarzy zarabia bowiem mniej niż wynika to z układów zbiorowych. Od przyszłego roku dzięki wspomnianej składce państwo miałoby więc zasilić system dodatkową kwotą blisko miliarda euro.

Na podstawie: money.pl.