Prawicowy miesięcznik internetowy „Nowa Konfederacja” miał w założeniu docierać do tych środowisk, które zmęczone są sporem pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską, ale najwyraźniej postanowił on być aż zbyt alternatywny i z tego powodu jego nowym stałym współpracownikiem został Witold Sokała, lider powstałej niecały rok temu kieleckiej loży wolnomularskiej.

W piątek pismo założone w wyniku rozłamu w środowisku republikańskim ogłosiło, iż poszerzyło się o trzech nowych współpracowników, zaś jednym z nich został dr Witold Sokała, który został przedstawiony jako ekspert od spraw ewolucji cywilizacji zachodniej i jej bezpieczeństwa, wyzwań i zagrożeń asymetrycznych oraz funkcjonowaniem służb specjalnych i sektora prywatnego w sferze bezpieczeństwa, czym zajmuje się m.in. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

„Nowa Konfederacja” nie pochwaliła się jednak pozostałymi zainteresowaniami Sokały, o których najwięcej rozpisuje się portal Wolnomularstwo.pl. Według tego serwisu naukowiec jest Wielkim Mówcą Rady Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego „Le Droit Humain”, Czcigodnym Mistrzem Loży „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” na Wschodzie Kielc, a także oficerem lóż DH „Konstytucja 3 Maja” na Wschodzie Warszawy i „Braterstwo pod Wawelem” na Wschodzie Krakowa.

W kwietniu ubiegłego roku o powstaniu masońskiej loży w Kielcach pisał portal Onet.pl, zaś w rozmowie z dziennikarzami serwisu sam zainteresowany twierdził, że wolnomularze w tym mieście przed ponad dwustu laty próbowali już sformalizować swoją działalność, ale na przeszkodzie stanął im dekret carski rozwiązujący loże masońskie na terenie całego ówczesnego Imperium Rosyjskiego.

Internetowy miesięcznik nie był oczywiście pozbawiony wad, lecz rzeczywiście oferował alternatywne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, chcąc „odpartyjnić” dyskusje o kształcie naszego państwa. Od czasu objęcia rządów przez Prawo i Sprawiedliwość wydaje się jednak, iż „Nowa Konfederacja” dryfuje w niewłaściwą stronę, popierając chociażby przyjęcie przez Polskę „uchodźców”, czy też niezwykle często kontaktując się z mainstream’owymi mediami na czele z „Gazetą Wyborczą”.

Na podstawie: nowakonfederacja.pl, wolnomularstwo.pl, onet.pl.