Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping od kilku lat budował swoją dominującą pozycję w tamtejszym systemie politycznym, zaś zdaniem wielu posiada obecnie największą indywidualną władzę od czasów słynnego Mao Zedonga. Potwierdza to najnowsza propozycja Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, który chce zmienić chińską ustawę zasadniczą tak, aby kadencja głowy państwa mogła być dłuższa niż obecne konstytucyjne dwie kadencje.

Chińskie media poinformowały wczoraj, że Komitet Centralny KPCh – na swojej drugiej sesji plenarnej od czasu ubiegłorocznego partyjnego kongresu – zdecydował się na zaproponowanie odpowiednich poprawek do ustawy zasadniczej, które przewidują usunięcie z niej wzmianki o ograniczeniu kadencji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego kraju do dwóch z rzędu. Tym samym pozwoli to Xi Jinpingowi na dalsze rządzenie Chinami po 2023 roku, o ile takie rozwiązanie zaakceptuje tamtejszy parlament.

Media publiczne w Chinach informują, iż zmiany zaakceptowane przez kierownictwo partii rządzącej są „historycznym wyborem i podsumowaniem doświadczeń Chińczyków”, stąd w tej sytuacji podkreślenie przywództwa KPCh w konstytucji miało być niezbędne. Ponadto od czasu powstania Chińskiej Republiki Ludowej wielokrotnie zmieniano poszczególne elementy jej systemu politycznego, dlatego po dwudziestu latach okazało się chociażby, iż skuteczna jest forma rządów, w której o najważniejszych sprawach decydują trzy osoby.

Są nimi sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, prezydent kraju oraz przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej KPCh. Usunięcie dwu kadencyjności ma więc pozwolić na utrzymanie obecnego systemu oraz na usprawnienie funkcjonowania partyjnych władz. Jednocześnie zniesienie ograniczenia wspomnianych dwóch kadencji ma nie oznaczać, iż ktokolwiek będzie pełnić swoją funkcję dożywotnio, ale wdrażane obecnie reformy wymagają polityki kontynuacji ich przez obecne kierownictwo KPCh.

Sam Xi Jinping ma zdaniem chińskich mediów odpowiadać za tak ważne zmiany, jak rozpoczęcie szeroko zakrojonej kampanii antykorupcyjnej, przez rozwój instytucji wymiaru sprawiedliwości, aż po głęboką restrukturyzację krajowej gospodarki. Poprawki do konstytucji są więc „punktem wyjściowym dla prawnych ram socjalizmu nowej ery o cechach chińskich”.

Na podstawie: globaltimes.cn.