łotwa, dzień legionistyWładze stolicy Łotwy zakazały przeprowadzenia jakichkolwiek działań w związku z budzącym wiele kontrowersji „dniem legionisty”, obchodzonym 16 marca w celu upamiętnienia walk o wyzwolenie kraju spod władzy Związku Radzieckiego. Kontrowersje wokół corocznych przemarszów w Rydze budzi fakt, że Łotysze w celu zbrojnego wystąpienia przeciwko ZSRR uformowali łotewski oddział Waffen SS, który przystąpił do walk 16 marca 1944 roku. Władze Rygi, które już rok temu usiłowały zablokować obchody, tłumaczą swoją decyzję względami bezpieczeństwa.

W latach 1998-2000 dzień 16 marca obchodzono jako Dzień Pamięci Łotewskich Żołnierzy, chociaż faktycznie data ta była postrzegana jako „dzień legionisty”. Następnie jednak święto to zostało usunięte ze spisu obchodzonych rocznic, a niedawno złożona przez nacjonalistyczną partię Ojczyzna i Wolność – Łotewska Partia Konserwatywna propozycja, aby 16 marca ogłosić Dniem Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych została odrzucona przez komisję łotewskiego sejmu do spraw praw człowieka i spraw społecznych.

Historycy zajmujący się okresem II wojny światowej są zgodni co do faktu, iż łotewscy SS-mani byli jedną z niewielu „bezideowych” formacji w Europie. Tego samego zdania są weterani wojenni. „Miałem 14 lat, chciałem walczyć z Sowietami, nie byłem nazistą” – powiedział uczestnik zeszłorocznego marszu.