wolność dla nacjonalistówNa 13 kwietnia w Belgradzie (Serbia) zaplanowano dużą demonstrację w obronie czternastu przetrzymywanych w areszcie nacjonalistów, którzy 10 października ubiegłego roku biorąc udział w liczącej kilka tysięcy osób manifestacji nie dopuścili do zorganizowania w tym mieście parady homoseksualistów (LINK). Organizatorzy akcji solidarnościowej od kilku tygodni rozsyłali za pośrednictwem poczty elektronicznej apele o symboliczne wsparcie, okazywane w formie spontanicznych akcji protestacyjnych 13 kwietnia oraz w dniach poprzedzających tę datę. Miejscem akcji protestacyjnych miały być ambasady i konsulaty Serbii w większości europejskich krajów – jeden z tego typu protestów odbył się w Polsce.

Niezależni nacjonaliści z Warszawy przy użyciu części atrybutów tzw. codziennego aktywizmu ulicznego postanowili dać wyraz swojej solidarności pod serbską ambasadą w tym mieście. Na płocie okalającym ambasadę wywieszono okolicznościowy transparent, a także zalaminowane plakaty z datą 10.10.2010 i solidarnościowym hasłem „Wolność dla nacjonalistów”.

Represje wobec radykalnych patriotów znamy również ze „swojego podwórka”, w związku z czym zdajemy sobie sprawę ile znaczenia mogą mieć nawet tak skromne akcje solidarnościowe. Za tydzień odbędzie się rozprawa nacjonalistów z Wrocławia, a prześladowania narodowych aktywistów ze względu nie tylko na ich działalność, lecz także same poglądy mają miejsce w całej Europie. Przy zestawieniu ze sobą każdego z tych przypadków nasza postawa jest jasna: wolność dla wszystkich nacjonalistów!

 

wolność dla nacjonalistów

wolność dla nacjonalistów

wolność dla nacjonalistów

wolność dla nacjonalistów

wolność dla nacjonalistów

wolność dla nacjonalistów