Austriackie władze opublikowały najnowszy spis uczniów uczęszczających do obowiązkowych szkól w Wiedniu. Okazuje się, że liczba muzułmańskich dzieci przewyższa wyznawców katolicyzmu o blisko dwa tysiące, a dodatkowo w wiedeńskich szkołach uczy się kilkanaście tysięcy bezwyznaniowców oraz kilka tysięcy serbskich uczniów wyznających prawosławny odłam chrześcijaństwa.

Obecnie w szkołach obowiązkowych austriackiej stolicy ma uczyć się dokładnie 31.984 dzieci muzułmańskich, 29.894 katolików, 15.531 dzieci bezwyznaniowych, a także 9.985 młodych Serbów wyznania prawosławnego. Przedstawione statystyki mają związek z rozszerzaniem przez władze Austrii nauczania nowego przedmiotu, jakim jest testowana już wcześniej w kilkudziesięciu placówkach „religia i etyka”, której celem ma być prowadzenie dialogu pomiędzy osobami różnych wyznań.

Zdaniem pomysłodawców nowego szkolnego przedmiotu, ma on pozwolić na lepszą socjalizację austriackiej młodzieży, z którą można dzięki temu rozmawiać na tematy filozoficzne i religijne. Dotychczasowa forma nauczania religii w formie chrześcijańskiej miała natomiast nie wpływać odpowiednio na aktywność integracyjną austriackiego systemu edukacji. Jednocześnie austriaccy specjaliści uważają, iż rozmowa powinna prowadzić do nakłaniania dzieci na ustępstwa, bowiem obecnie młodzież w Austrii ma być podatna na radykalizację.

Michael Jahn, autor koncepcji nowego nauczania religii i etyki, zwraca natomiast uwagę na fakt, iż różne kultury i religie mają wiele cech wspólnych, stąd na przykład w islamie można odnaleźć inspiracje chrześcijaństwem, czy też elementy filozofii Immanuela Kanta.

Na podstawie: kuriet.at, jungefreiheit.de.