izrael, usaAdministracja Stanów Zjednoczonych wyraziła oburzenie i rozczarowanie wstrzymaniem przez Polskę procesu wdrażania ustawy reprywatyzacyjnej, wzywając jednocześnie polski rząd do restytucji prywatnego mienia żydowskiego, chociażby w formie rekompensat rozłożonych w czasie.

Tak zwany specjalny doradca sekretarza stanu ds. Holocaustu – Stuart Eizenstat- powiedział, że USA rozumieją wymogi budżetowe Unii Europejskiej, na które powołuje się rząd polski wstrzymując restytucję, ale zauważył, że sytuacja gospodarcza Polski jest lepsza niż wielu innych krajów europejskich. Zapytany, czy administracja planuje dalsze kroki w sprawie wstrzymania przez Polskę procesu restytucji, zaznaczył, że Waszyngton pragnie „w drodze dyplomatycznej” przekonać rząd RP o potrzebie reprywatyzacji mienia zagrabionego przez Trzecią Rzeszę oraz rządy PRL.

Prace nad projektem ustawy pod koniec ubiegłego tygodnia wstrzymało Ministerstwo Skarbu Państwa. Swoją decyzję resort motywuje faktem, iż w przypadku jej zatwierdzenia, a więc wypłacenia Żydom przysługujących z ramienia ustawy świadczeń, nasz dług publiczny w 2012 wzrósłby do 18 miliardów złotych.