UKBABezrobotni i bezdomni imigranci ze Wschodniej Europy będą przymusowo deportowani z hrabstwa Sussex na południu Anglii. Polacy, Litwini i Łotysze stanowią dużą część bezdomnych w hrabstwie, po tym jak skończyły się prace sezonowe, do których przyjechali.

Policja w Bognor i Littlehampton sporządza listy niezatrudnionych i bezdomnych imigrantów, które zostaną przekazane do straży granicznej (UK Border Agency). Na listach znajdą się imigranci, którzy nie mają środków do utrzymania.

Do pracy w hrabstwie od 2004 roku przybyło około sześciu tysięcy imigrantów ze Wschodniej Europy. Dane nie pokazują ilu z nich opuściło hrabstwo w tym czasie.

Prace nad wydaleniem bezrobotnych i bezdomnych imigrantów prowadzone są pod nazwą Operacja Akcent, która obliguje policję do rozwiązywania problemów wschodnioeurpejskiej społeczności w West Sussex. UK Border Agency potwierdziła, że będzie stosować przymus opuszczenia hrabstwa wobec niezatrudnionych.

Jak powiedziała jej rzeczniczka, „ludzie z Europejskiej Strefy Gospodarczej, którzy są w kraju dłużej niż trzy miesiące, muszą pracować, studiować lub być samowystarczalnymi. Jeśli nie spełniają tych warunków i nie mają perspektywy podjęcia pracy agencja oczekuje od nich, że wrócą do domu. W przeciwnym wypadku podjete zostaną akcje mające na celu wyegzekwowanie opuszczenia kraju”.