Trwający ponad tydzień strajk pracowników Paroc Polska w wielkopolskim Trzemesznie zakończył się sukcesem. Zatrudnieni podpisali porozumienie z zarządem, na mocy którego otrzymają rozłożone na trzy lata podwyżki. Ponadto firma zapewniła pracowników, że przyzna im dodatki stażowe oraz zapewni zatrudnienie na umowach o pracę na czas nieokreślony.

Protest w wielkopolskiej miejscowości rozpoczął się tydzień temu. Zatrudnieni w Paroc Polska zdecydowali się przerwać swoją pracę, aby w ten sposób domagać się podwyżek wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Przedsiębiorstwo co prawda prowadziło dialog z pracownikami od września ubiegłego roku, ale zdaniem związków zawodowych nie przynosił on żadnych rezultatów.

Ostatecznie dzisiaj w nocy udało się podpisać porozumienie pomiędzy zarządem Paroc Polska a przedstawicielami pracowników. Na jego mocy jeszcze w tym miesiącu 58 pracowników otrzyma umowy na czas nieokreślony, natomiast od przyszłego roku wprowadzone zostaną rozwiązania systemowe. 600 z 800 zatrudnionych zostanie zaś po raz drugi w tym roku objętych waloryzacją wynagrodzeń. Podwyżki zostaną rozłożone na trzy lata i nie wyniosą mniej niż 850 złotych.

Najbardziej pracownikom miało jednak zależeć na radykalnym wzroście dodatku stażowego. Część z nich w stosunku do poprzednich dodatków zyska nawet 600 proc., a ponadto będzie on rokrocznie automatycznie waloryzowany. Dodatkowo Paroc Polska zdecydowało się przyznać pulę 300 tysięcy złotych na świadczenia dla pracowników za okres strajku.

Na podstawie: facebook.com/opzzkp, money.pl, nowyobywatel.pl.