migrSzwedzki urząd imigracyjny (Migrationsverket) skorygował swoje wcześniejsze prognozy odnośnie przewidywanej liczby osób ubiegających się o azyl w Szwecji w roku 2012. Początkowo podawana liczba 31 tysięcy została podwyższona do 34 tysięcy. Oprócz tego, urząd spodziewa się kolejnej dużej fali imigrantów z Somalii, którzy przybędą do Szwecji zgodnie z orzeczeniem sądu o ułatwieniu łączenia rodzin.

Z tego względu zwrócono się do rządu o zwiększenie finansowania imigracji. „Przez długi czas obserwowaliśmy wzrost imigracji do Szwecji, który będzie kontynuowany w związku z niepokojami w Somalii i Afganistanie” – powiedział szef ds. uchodźców Oskar Ekblad. Odnotowano również znaczny wzrost wniosków o azyl płynących z Syrii. W zeszłym roku szwedzki urząd spodziewał się 18,500 wniosków o azyl od Somalijczyków, w tym roku spodziewa się ich około 20 tysięcy.

Ekblad powiedział, że Szwecja jest wyraźnie krajem docelowym azylantów z Afryki. Oprócz azylantów, Szwecja spodziewa się również wzrostu imigracji zarobkowej w 2012 roku. W rezultacie rosnącej imigracji, urząd migracyjny zwrócił się do rządu o dodatkowe 69 milionów koron (9,6 miliona dolarów amerykańskich) na rok 2012 oraz aż 214 milionów koron na rok 2013. „Musimy być w stanie przyjmować i oceniać wnioski” – powiedział Ekblad, sugerując tym samym, że Szwedzi muszą być ciągle w stanie utrzymywać rosnącą rzesze afrykańskich azylantów.