Prywatna szkoła z internatem w okolicy brytyjskiego Nottingham zgłosiła swojego kapelana, wielebnego Bernarda Randalla, do policyjnego programu zapobiegania terroryzmowi. Wszystko z powodu jego wypowiedzi skierowanej do uczniów, w której informował ich o możliwości odrzucenia przez nich nowych szkolnych zasad dotyczących ruchu LGBTQWERTY.

Kapelan Trent College pod Nottingham pod koniec czerwca 2019 roku wygłosił kazanie skierowane do uczniów. Twierdził w nim, że nie mają oni obowiązku akceptacji ideologii narzucanej im przez aktywistów ruchów mniejszości seksualnych. Zdaniem anglikańskiego duchownego, uczniowie powinni szanować inne osoby, jednak nie muszą zgadzać się z postulatami niezgodnymi z nauczaniem Kościoła Anglii.

Władze szkoły z internatem uznały, że wystąpienie Randalla było „szkodliwe dla uczniów LGBT”, dlatego placówka oznaczyła go jako osobę zagrożoną radykalizacją. To tymczasem oznacza, że wielebny został zgłoszony do programu przeciwdziałania terroryzmowi. Ostatecznie brytyjska policja nie przychyliła się do wniosku dyrekcji placówki, bo poglądy Randalla nie stanowią zagrożenia w postaci możliwości podjęcia przez niego działalności terrorystycznej czy też radykalizacji jego poglądów.

Duchowny Kościoła Anglii jest jednak dalej szykanowany przez szkołę. Dyrekcja zagroziła mu cenzurą jego wystąpień, dlatego nabożeństwa odprawiane przez niego w szkolnej kaplicy będą monitorowane. Ostatecznie Randall został zwolniony przez placówkę. Teraz anglikański wielebny zdecydował się wystąpić na drogę sądową, zarzucając placówce dyskryminację, nękanie i bezpodstawne zwolnienie z pracy.

Co ciekawe, sam Trent College w swoim statucie informuje o „chrześcijańskim etosie” placówki. Sam Randall w 2015 roku został wyznaczony przez jej dyrekcję do organizacji anglikańskich nabożeństw, opieki duszpasterskiej oraz do dzielenia się zasadami wiary chrześcijańskiej. Jednocześnie przed dwoma laty szkoła przyjęła nowe zasady odnoszące się do mniejszości seksualnych, zaś podczas specjalnego szkolenia… nauczyciele mieli być zmuszani do skandowania hasła „zaorać heteronormatywność”.

Na podstawie: dailymail.co.uk.

Zobacz również: