Nasz kraj ma jeden z najbardziej przyjaznych rodzinom systemów podatkowych, co potwierdza w swoich danych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Z najnowszego raportu podatkowego tej organizacji wynika, iż mniej zamożna polska familia może otrzymać od państwa więcej niż otrzymuje w różnego rodzaju świadczeniach, a więc po prostu nie jest obciążona daninami na rzecz państwa.

Doroczny raport OECD pod tytułem „Taxing Wages 2018” przeanalizował stopę opodatkowania w państwach członkowskich organizacji, z którego wynika, iż polski system podatkowy jest najbardziej przyjazny rodzinom wśród skupionych w niej 35. państwach rozwiniętych i demokratycznych. Zaraz za naszym krajem uplasowała się między innymi Irlandia, a z kolei najbardziej obciążone daninami są familie w Niemczech i Turcji.

Trzeba przy tym podkreślić, że właściwie we wszystkich państwach OECD jest łagodzenie obciążeń podatkowych nie tylko dla rodzin, ale również dla osób samotnie wychowujących dzieci. W Polsce niezamożna rodzina z dwójką dzieci, w której pracuje tylko jeden małżonek i otrzymuje średnie wynagrodzenie, zapłaciła w ubiegłym roku minus 4,7 proc. podatku, a z kolei samotny rodzin z dwójką dzieci zarabiający 2/3 średniego wynagrodzenia zapłacił aż minus 40 proc. daniny.

Oznacza to tym samym, że we wspomnianych przypadkach osoby wychowujące dzieci otrzymały od państwa więcej niż musiały zapłacić w podatkach i różnego rodzaju składkach. To przede wszystkim efekt polityki prorodzinnej, wdrożonej w ostatnich latach, która składa się oczywiście z osławionego programu 500 plus, ale również z ulg podatkowych przysługujących osobom decydującym się na dzieci oraz kwoty wolnej od podatku.

Na podstawie: rp.pl.