Swoimi przemyśleniami na temat 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II postanowił podzielić się rabin Michael Schudrich. Przypomniał on zwłaszcza zasługi Ojca Świętego w zakresie walki z „antysemityzmem”, któremu miał stanowczo się przeciwstawiać. Czynił to między innymi poprzez uznanie państwa syjonistycznego czy przeprosiny za rzekome prześladowania Żydów przez chrześcijan.

Od wczoraj w całej Polsce trwają obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, choć są oczywiście mocno okrojone w stosunku do planów sprzed epidemii COVID-19. Nie zmienia to jednak faktu odnoszenia się do jego postaci przez różne osobistości życia publicznego. Jedną z nich jest naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W niedzielę opublikował on nawet specjalny komunikat w sprawie wspomnianej rocznicy.

Można w nim przeczytać, że Jan Paweł II angażował się na rzecz chrześcijańsko-żydowskiego dialogu oraz pojednania. „Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu” – napisał naczelny rabin Polski.

Przypomniał on dodatkowo różne gesty polskiego duchownego względem społeczności żydowskiej. Zaliczył do nich „uznanie cierpienia narodu żydowskiego”, wizytę w Auschwitz-Birkenau, uznanie państwa Izrael na arenie międzynarodowej oraz uczynienie z niego centrum życia żydowskiego,, a także przeprosiny dla Żydów za rzekome prześladowania wyznawców judaizmu przez chrześcijan.

Na podstawie: dziennik.pl, interia.pl.