PentagonHolocaustowa indoktrynacja jest częścią polityki żydowskich organizacji, a jej zasięg obejmowac ma nie tylko szkoły, w których dzieci i młodzież uczyć się będą poczucia winy wobec narodu żydowskiego, za doznane przez nich cierpienia. Indoktrynację w zakresie holocaustu prowadzą także uniwersytety, setki fundacji i stowarzyszeń oraz państwowe instytucje wielu krajów. Nie inaczej jest w przypadku wojska USA.

W tym tygodniu, w ramach edukacji holocaustowej studenci amerykańskich akademii wojskowych wyrywają chwasty i porządkują żydowski cmentarz w Oświęcimiu. Czternastu studentów reprezentujących wszystkie rodzaje wojsk (wojska lądowe, straż przybrzeżną, lotnictwo i marynarkę wojenną) bierze udział w programie holocaustowej edukacji wchodzącej w skład Amercian Service Academy Program.

Dwutygodniowe szkolenie przyszłych amerykańskich dowódców wojskowych w zakresie holocaustu zostało zapoczątkowane w 2004 roku. Dodatkiem do głównego tematu szkolenia jest skupienie się na „współczesnych dylmetach moralnych i etycznych”.

Program ten jest obsługiwany przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, będące oddziałem Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. Uczestnicy szkolenia odwiedzają muzea związane z holocaustem oraz byłe niemieckie obozy koncentracyjne (nazywane przez prezydenta USA, Barracka Obamę, „polskimi”), wysłuchują wykładów oraz mają spotkać się z polskimi Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Przed wyjazdem do Polski, studenci zostali odpowiednio przygotowani przez edukatorów z amerykańskiego Muzeum Pamięci o Holocauście w Waszyngtonie oraz Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.