Zajmująca się ściąganiem imigrantów agencja pracy Gremi Personal upatruje w pandemii koronawirusa szansy na dalsze rozwijanie swojego biznesu. Według jej raportu te wydarzenie jest doskonałą szansą na zatrzymanie obcokrajowców w naszym kraju. Zdaniem firmy pandemia miała bowiem pokazać, że Ukraińcy są rzekomo niezastąpieni dla polskiego rynku pracy.

Centrum Analityczne Gremi Personal przeprowadziło badanie dotyczące przewag konkurencyjnych na rynku pracy w Polsce, Niemczech i Czechach. Ze sporządzonego dokumentu ma wynikać, że pandemia koronawirusa stworzyła Polsce dobrą okazję do zatrzymania zagranicznych pracowników, planujących od pewnego czasu wyjazd do bardziej atrakcyjnych miejsc pracy.

Agencja twierdzi więc, że nowa polityka państwa polskiego powinna dotyczyć bardziej lokalnego programu wizowego oraz ułatwień w asymilacji Ukraińców. W przeciwnym wypadku imigranci ponownie będą chcieli podejmować próby wyjazdu, aby znaleźć zatrudnienie w Niemczech czy w Czechach. Oba te kraje od dłuższego czasu mają szykować się do szerszego otwarcia swoich rynków pracy na cudzoziemców.

Jednocześnie z powodu kryzysu po pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na siłę roboczą w tych państwach osłabnie. Tym niemniej pandemia miała według Remi Personal pokazać, że mieszkańcy państw Unii Europejskiej „nie są gotowi do podjęcia ciężkiej pracy wykonywanej przez migrantów, nawet w sytuacji bezrobocia”. To zaś ma właśnie działać najkorzystniej dla zwolenników tezy o tym, iż imigranci są nie do zastąpienia na rynku pracy.

Na podstawie: forsal.pl.