Szwedzka telewizja publiczna poinformowała, że za blisko 58 procent wszystkich gwałtów w Szwecji w ciągu ostatnich pięciu lat odpowiadają osoby urodzone poza granicami kraju. Odsetek ten wzrasta do blisko 80 procent w kontekście ofiar nie znających wcześniej swoich gwałcicieli, a za podobne czyny odpowiadają głównie osoby pochodzące z terytoriów Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej.

Telewizja państwowa SVT zdecydowała się przeanalizować wyroki sądowe z ostatnich pięciu lat, dotyczące właśnie przestępstw na tle seksualnym. Z analizy dostępnych materiałów wynika, że za blisko 58 proc. gwałtów w Szwecji odpowiadają mężczyźni urodzeni poza granicami tego kraju, natomiast w przypadku ofiar gwałtów ze strony nieznajomych osób odsetek ten rośnie do blisko 80 proc.

Całkowita liczba podobnych przestępstw w Szwecji w ciągu ostatnich pięciu lat to blisko 843 przypadki, z czego 197 ich sprawców pochodziło z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, natomiast kolejnych 45 przybyło do Europy z Afganistanu.

Na podstawie: bbc.com.