Niemal co siódmy pracujący Polak uważa, iż wykonywana przez niego praca nie ma większego sensu, a dokładniej jest po prostu społecznie niepotrzebna. Pod tym względem na tle przebadanych pod tym kątem państw znajdujemy się na pierwszym miejscu, co może mieć bardzo poważne konsekwencje. Zdaniem naukowców podobny pogląd na pracę może wpłynąć negatywnie na motywację pracowników, nawet jeśli ich praca w rzeczywistości jest niezbędna.

Badania na temat nastroju osób pracujących zostały przeprowadzone przed trzema laty, lecz dopiero teraz dokładnie przeanalizowali je holenderscy naukowcy. Z ich wniosków wynika, że blisko 14 proc. polskich pracowników nie uważa wykonywanych przez siebie czynności za ważne społecznie, a odsetek ten jest najwyższy z blisko 37 przebadanych państw. Oprócz Polaków w czołówce rankingu znajdują się Japonia, Izrael i Indie, natomiast na przeciwległym biegunie Meksyk, Słowacja i Szwajcaria.

Wyniki analiz wydają się być mocno niepokojące, ponieważ podobny pogląd powoduje, iż motywacja do pracy wśród wykonujących ją osób maleje, nawet jeśli tak naprawdę określone czynności są w rzeczywistości niezbędne dla społeczeństwa. Ludzie chcą więc wykonywać pracę społecznie przydatną, ponieważ taką potrzebę deklaruje blisko 77 proc. ankietowanych.

Na podstawie: rp.pl, nowyobywatel.pl.