Media w Niemczech donoszą o powołaniu do życia nowej partii nacjonalistycznej, której założycielem jest znany w niemieckim ruchu narodowym działacz Christian Worch (na zdjęciu), były członek NPD i jeden z pomysłodawców środowiska autonomicznych nacjonalistów na obszarze Niemiec. Partia nosi nazwę Die Rechte (Prawica) i zamierza wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

Die Rechte powstała w maju ubiegłego roku, jednak media informują o niej dopiero teraz, po jej pierwszym zjeździe mającym miejsce pod koniec lipca, na którym wybrano kierownictwo partii i omówiono program polityczny. Wiadomo, że partia Christiana Worcha ma mieć zbliżony program do nieistniejącej już DVU (Niemiecka Unia Ludowa), która w 2011 roku połączyła się z NPD, jednak w założeniu będzie ona kłaść większy nacisk na bieżące sprawy. Jej działacze (część związana w przeszłości z NPD lub DVU) opowiadają się m.in. za zwiększeniem przywilejów dla rodzin z dziećmi, całkowitym zakazem adopcji przez pary tej samej płci, ograniczeniem imigracji czy zaprzestaniem finansowania edukacji dla zagranicznych studentów.

Komentatorzy zgodnie stwierdzają, iż Prawica jako partia o charakterze tożsamościowym i „mniej radykalnym”, nie uprawiająca polityki na bazie historycznych sentymentów, może okazać się dobrą alternatywą dla działań Narodowo-demokratycznej Partii Niemiec (NPD), którą rozczarowana jest coraz większa grupa niemieckich narodowców. Fakt, iż współtworzy ją dość pokaźna liczba działaczy związanych niegdyś z NPD bądź DVU zdaje się to potwierdzać.

Christian Worch to najbardziej rozpoznawalna postać na niemieckiej scenie nacjonalistycznej. W połowie lat ’90-tych, jako jeden z pierwszych „oficjalnych” działaczy nacjonalistycznych, zaczął głośniej mówić o potrzebie „różnorodności” wśród nacjonalistów i zaktywizowania osób pragnących pozostać niezależnymi względem oficjalnych ugrupowań. Do chwili obecnej Worch wspiera liczne akcje organizowane przez autonomicznych nacjonalistów w Niemczech – m.in. coroczną demonstrację przeciwko wojnie i kapitalizmowi Antikriegstag w Dortmundzie.

na podstawie: Sueddeutsche Zeitung, źródła własne