Prawie trzy tysiące obiektów chrześcijańskiego kultu religijnego oraz cmentarzy zostało zniszczonych w ubiegłym roku w Europie Zachodniej. Prześladowanie wyznawców Chrystusa nie ogranicza się oczywiście tylko do przemocy fizycznej, ale przejawia się także poprzez obrazę uczuć religijnych. Policja i media mają dodatkowo cenzurować informacje o pochodzeniu sprawców podobnych ataków.

Raport na temat prześladowań chrześcijan w Europie Zachodniej sporządził amerykański Instytut Gatestone. Jego analitycy zdecydowali się na sprawdzenie statystyk policyjnych, wpisów w mediach społecznościowych oraz odpowiednich zapytań parlamentarnych, które miały mieć miejsce w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech oraz w Hiszpanii. Łącznie w tych krajach doszło do 3 tys. przypadków bezczeszczenia lub ataków na chrześcijańskie kościoły, szkoły i cmentarze.

Najgorzej sytuacja ma wyglądać we Francji. Według tamtejszych statystyk do podobnych przypadków dochodzi średnio trzy razy dziennie. Niewiele lepiej jest w Niemczech, gdzie policja odnotowuje średnio dwa podobne wydarzenia każdego dnia. Ponadto przypadki ataków na kościoły i symbole chrześcijańskie są bardzo rozpowszechnione w Belgii i Danii. Na ogół sprawcom przeszkadzają kościoły katolickie, ale w Niemczech dochodzi również do bezczeszczenia protestanckich obiektów.

Autorzy raportu zwracają uwagę na niewielkie zaangażowanie służb w zwalczanie podobnych wydarzeń. Najczęściej media wraz z policją cenzurują informacje dotyczące przypadków antychrześcijańskich ataków, a przede wszystkim ukrywać tożsamość i pochodzenie odpowiedzialnych za nie osób. Dodatkowo takich zdarzeń nie zalicza się do przestępstw z nienawiści, ponieważ ich sprawcy mają rzekomo cierpień na zaburzenia psychiczne.

Instytut Gatestone zwraca również uwagę na przypadek Hiszpanii. W tym kraju za większość podobnych ataków mają odpowiadać aktywiści skrajnej lewicy, anarchiści oraz feministki. Zdaniem autorów raportu podobne grupy są zainteresowane całkowitym wykluczeniem chrześcijaństwa z życia publicznego.

Na podstawie: gatestoneinstitute.org, rmf24.pl.