Łotwa1 lipca odbył się w Rydze liczący kilkaset osób marsz upamiętniający wkroczenie w 1941 roku niemieckich wojsk do okupowanej przez Związek Radziecki Łotwy. Oprócz uczestników w różnym wieku, wzięli w nim udział również weterani łotewskiego legionu Waffen SS. Władze miejskie wydały zakaz zorganizowania marszu, jednak sąd uchylił ich wniosek.
Decyzję sądu potępił m.in. minister spraw zagranicznych Łotwy oraz premier tego kraju, jednak nie mogli oni zakazać uczestnikom jego zorganizowania. Do potępienia marszu przyłączyły się światowe organizacje żydowskie takie jak Centrum Simona Wiesenthala oraz Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL). Dyrektor Ligi, Abraham Foxman, w wydanym oświadczeniu mówił o żydowskich i romskich ofiarach niemieckiej armii na Łotwie. Dodał również, że niedopuszczalnym jest przedstawianie nazistów jako wyzwolicieli. Jest to wyraz kolejnego potępienia przez środowiska żydowskie porównań nazizmu z sowieckim komunizmem.
Organizacje żydowskie protestowały wielokrotnie przeciwko zrównaniu zbrodni nazistów i Armii Czerwonej podkreślając jej zasługi w pokonaniu nazizmu, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Bledły przy tym zbrodnie popełniane przez radzieckie wojsko na terenach okupowanych.

„- Z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie łotewskiego premiera i ministra spraw zagranicznych potępiające ten marsz. Jednak wyrażamy nasze zaniepokojenie tym, że wydarzenie to jest częścią szerszego trendu pośród nacjonalistów z krajów bałtyckich oraz całej Europy, by zrównać nazistowskie ludobójstwo z represjami i przestępstwami popełnionymi przez komunistów” – powiedział Foxman.
Do marszu odniósł się również przebywający z wizytą na Łotwie minister spraw zagranicznych Izraela, Avigdor Lieberman, który podczas spotkania z szefem MSZ Łotwy – Aivisem Ronisem,  podkreślił, że takie wydarzenia nie mogą być tolerowane.  On także wyraził „zaniepokojenie odradzaniem się neonazizmu, nie tylko w Rydze ale i całej Europie”. Obaj ministrowie, oprócz potępiania marszu, rozmawiali również o wzajemnych stosunkach obu krajów, sytuacji międzynarodowej a także… kwestii zwrotu pożydowskiego mienia na Łotwie (!).