Opublikowane wczoraj (18.07) wyniki spisu ludności w stolicy Anglii ukazały, że w roku 2011 liczba mieszkańców Londynu wyniosła ponad 8,1 milionów. Głównym czynnikiem wzrostu są imigranci.

Co więcej, według przeprowadzonego spisu, imigranci w Londynie stanowią aż 56 proc. w dwunastoprocentowym wzroście na przełomie ostatnich kilku lat. Ponad 2/3 z nich pochodzi z krajów spoza Europy i często nie porozumiewa się językiem angielskim, nawet pomimo w pełni legalnego pobytu.

Rdzenni Anglicy w Londynie stanowią większość jedynie w grupie osób najstarszych – znaczna część spisywanych Anglików przekroczyła 65 lat, zaś po podliczeniu średniej wieku wszystkich mieszkańców Londynu (w tym imigrantów), wyniosła ona 39 lat (o 4 lata więcej, niż w poprzednich latach).

Brytyjski dziennik „Daily Mail” informuje, że zdaniem analityków do roku 2051 liczba mieszkańców całego obszaru Wielkiej Brytanii wyniesie 77 milionów, a 30 lat później – około 110 milionów. Imigranci będą stanowili przytłaczającą większość, szczególnie w analizowanym Londynie, który już teraz uchodzi za jedno z najbardziej multikulturowych miast w Europie.