IDFW przeddzień ONZ-owskiego głosowania w sprawie uznania państwa palestyńskiego, wojsko izraelskie terroryzuje mieszkańców Zachodniego Brzegu. Co najmniej dziewięciu Palestyńczyków zostało aresztowanych podczas nocnych rajdów izraelskich żołnierzy w miastach Jenin, al-Khalil i Betlejem. Pośród aresztowanych mają znajdować się członkowie palestyńskiego ruchu oporu. Pomimo porozumienia zawartego między Izraelem a Autonomia Palestyńską, żołnierze IDF często przeprowadzają naloty na palestyńskie domy i aresztują ich mieszkańców. Ostatnie aresztowania mają miejsce w przeddzień głosowania nad propozycja ustanowienia państwa palestyńskiego, które odbędzie się 20 września.

Izrael oraz Stany Zjednoczone stanowczo sprzeciwiają się ustanowienia przez Palestyńczyków własnego państwa. Władze w Waszyngtonie zapowiedziały, że zgłoszą veto wobec tych propozycji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Przyszłe państwo palestyńskie miałoby obejmować Zachodni Brzeg i Strefę Gazy, stolicą miałaby być wschodnia Jerozolima. Władze Autonomii Palestyńskiej wierzą, że projekt, który określałby przyszłe państwo w granicach sprzed 1967 roku, może zostać poparty przez 130 krajów. Jeśli propozycja zostanie zablokowana w Radzie Bezpieczeństwa Palestyńczycy zapowiadają wniesienie sprawy na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie, jak wierzą, łatwym będzie zmiana ich statusu z obserwatora na państwo nie-członkowskie.