SchoolCo zrobić gdy, wbrew oficjalnej propagandzie i nadziejom rządzących, multikulturalizm nie sprawdza się? Należy zmusić ludzi by go zaakceptowali. A najlepiej zrobić to gdy są jeszcze młodzi. Taka jest oficjalna linia polityczna australijskiego rządu, który zamierza wytresować uczniów w akceptacji multi-kulti, poprzez umieszczenie tego punktu w narodowym programie nauczania.

Młodzi Australijczycy zostaną przeszkoleni w „kulturowej kompetencji” w trakcie zajęć w ramach rządowego programu wspierania multikulturalizmu i „eliminacji negatywnych postaw”. Tysiące nauczycieli zostało przebadanych pod kątem poglądów politycznych i podejścia do multikulturalizmu, badanie miało wyeliminować potencjalnych „rasistów”. Odbyło się to na podstawie specjalnych badań zatytułowanych „Nowe podejście do multikulturalizmu / Ponowna ocena edukacji wielokulturowej”.

Poproszony o komentarz profesor Kevin Dunn ze szkockiego uniwersytetu UWS School of Science twierdzi, że działania takie, podejmowane w różnych krajach, nie są odpowiedzią np. na ostatnie zamieszki, które przetoczyły się przez Wielka Brytanię.

„-Nie ma prawdziwej alternatywy dla wielokulturowości, rozumianej jako radzenie sobie z naszą kulturową różnorodnością. Dobrze, że polityka taka została potwierdzona, zwłaszcza, że na arenie międzynarodowej niektóre państwa zachodnie składały deklaracje przeciwne multikulturalizmowi. Wiemy, że jest to rasizm i że wymaga to odpowiedzi” – powiedział Dunn.

Australijski rząd odpowiedział na sugestie Australian Multicultural Advisory Council , ciała odpowiedzialnego za promocje wielokulturowości i zgodził się aby programy nauczające akceptacji tego zjawiska znalazły się w programie nauczania. Rzecznik rządu powiedział, że „nastolatki muszą zrozumieć i doceniać wartości innych kultur”. Zapewnił, że „rozwój uczniów w sprawach kulturowych w zglobalizowanym świecie znajdzie się w programie nauczania”.

Wielopłaszczyznowe działania rządu ma objąć m.in. wygłaszanie przemówień w szkołach przez specjalnych wysłanników. Przemówienia dotyczyć mają „korzyści płynących z multikulturalizmu” oraz nowej ofensywy przeciwko rasizmowi”. Według dr Megan Watkins z Universisty of Western Sydney ma to pomóc młodzieży stać się „kulturowo kompetentnymi obywatelami”.

Działania australijskiego rządu zostały podjęte po tym jak Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka Navi Pillay oskarżył Australie o rasizm „ze względu na stosunek do uchodźców”. Oskarżenie takie padło pomimo faktu, że Australia przyjmuje rocznie ok. 13 000 osób „ubiegających się o azyl”. Imigracja do Australii gwałtownie rośnie od 2007 roku. Każdego roku do kraju tego przybywa około 235 tysięcy imigrantów.