CelaTysiące palestyńskich więźniów przebywających w więzieniach w Izraelu rozpoczęło trzydniowy strajk głodowy w proteście przeciwko eskalacji nadużywania środków karnych przez zarząd izraelskiej Służby Więziennej.

Palestyński minister ds. więźniów, Issa Qaraqa, powiedział w środę, że strajk prowadzony jest przeciwko polityce odosobnienia i podjęty został w geście solidarności z więźniami będącymi członkami Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny (LFWP)

„- Mogę potwierdzić, że wszyscy palestyńscy więźniowie rozpoczęli trzydniowy strajk głodowy, który może zostać przedłużony jako swoiste ostrzeżenie dla izraelskiej administracji” – powiedział Qaraqa w rozmowie z dziennikarzami w mieście Ramallah.

W izolatce od czterech lat przebywa sekretarz LFWP, Ahmed Saadat. Według palestyńskiego ministra wielu Palestyńczyków przebywa w izolatkach nawet po 10 lat.

„- Władze więzienne stosują surowe kary i bezprecedensowe środki, które popchnęły więźniów do buntu przeciwko wszystkim obowiązującym w okupacyjnych więzieniach zasadom” – powiedział Qaraqa.

Grupa ds. praw więźniów Addameer w swoim oświadczeniu pisze o braku dostępu więźniów do edukacji, książek, odwiedzin. Dodaje, że izraelska Straż Więzienna stosuje długotrwałe odosobnienie jako formę kary.

Palestyńscy więźniowie planują podjąć szereg działań okazujących nieposłuszeństwo. Wśród nich ma znaleźć się odmowa noszenia więziennych uniformów oraz wykonywania poleceń strażników. Obecnie w izraelskich więzieniach przebywa około siedmiu tysięcy Palestyńczyków. Organizacje zajmujące się prawami więźniów wzywają władze Autonomii Palestyńskiej do niepodejmowania jakichkolwiek negocjacji z Izraelem do czasu uwolnienia wszystkich palestyńskich i arabskich więźniów politycznych.