Do krakowskiego Sądu Rejonowego w Nowej Hucie wpłynęło zawiadomienie od byłego już pracownika szwedzkiej sieci IKEA, który miał zostać niedawno zwolniony z pracy. Zagraniczny koncern postanowił go wyrzucić, ponieważ miał on sprzeciwiać się promowaniu postulatów ruchów mniejszości seksualnych.

Sprawą pana Tomasza zajął się konserwatywny  Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, który ma pomóc byłemu pracownikowi IKEI w dochodzeniu jego praw. W zawiadomieniu do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie napisano, iż w dostarczonym mu wypowiedzeniu wprost odwołano się do kwestii ideologicznych, ponieważ wsparcie dla ruchu LGBT ma być jedną z podstawowych wartości firmy.

Szwedzki koncern uważa, że poglądy jego byłego pracownika naruszały „zasady współżycia społecznego oraz stanowią przejaw braku szacunku oraz poszanowania odmienności osób o innej orientacji seksualnej”. Pan Tomasz, powołując się między innymi na Biblię, miał bowiem sprzeciwić się zmuszaniu pracowników IKEI do udziału w „Miesiącu Domu LGBT” i ich indoktrynacji przy pomocy specjalnie przygotowanych broszur wzywających do otwarcia się na dewiantów.

Na podstawie: dorzeczy.pl.