Koncern Google zakończył negocjacje z francuskim związkiem wydawców. Na mocy zawartego porozumienia zobowiązał się do płacenia wszystkim mediom za publikowane treści online. W ubiegłym miesiącu Francja nałożyła z kolei karę na Google, będącą następstwem instalowania przez koncern plików cookie bez zgody użytkowników.

Zawarta przez obie strony umowa jest pierwszym tego typu porozumieniem w Europie. Zakłada ona, że amerykański gigant technologiczny będzie płacił za wyświetlanie w swojej wyszukiwarce internetowej zawartości informacji przygotowanych przez francuskie media. Google i izba francuskich wydawców nie podały jednak żadnych ustalonych przez siebie kwot.

Wiadomo jedynie, że przy wycenie będzie brana pod uwagę dzienna ilość publikacji, ruch internetowy w ujęciu miesięcznym oraz bliżej nieokreślony wkład w informacje polityczne i ogólne. Dodatkowo Google będzie negocjował indywidualne umowy licencyjne z portalami i gazetami, stąd obecne porozumienie nakreśla jedynie pewne ramy, w których będą toczyły się kolejne rozmowy.

Pierre Louette, szef izby francuskich wydawców, nazwał umowę „skutecznym uznaniem praw pokrewnych dla prasy i rozpoczęciem ich wynagradzania przez platformy cyfrowe”. Dyrektor Google France, Sebastien Missoffe, uważa z kolei umowę za dowód na zaangażowanie obu stron, otwierające przed nimi nowe perspektywy.

Sprawa była niezwykle ważna dla mediów drukowanych, które w ostatnich miesiącach ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Już wcześniej domagały się one jednak części zysków generowanych przez Google. Amerykański koncern zarabiał bowiem na reklamach wyświetlanych obok wyników wyszukiwania wiadomości.

W październiku ubiegłego roku francuski sąd apelacyjny orzekł, że Google musi kontynuować rozmowy z wydawcami. Sędziowie powołali się w tym zakresie na nową europejską ustawę o prawach pokrewnych. Poza tym w grudniu Francuska Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności nałożyła na Google karę w wysokości 100 mln euro za instalowanie przez koncern plików cookie bez zgody internautów.

Na podstawie: france24.com, press.pl, bankier.pl.

Zobacz również: