syjonizm, izrael, palestynaOpublikowane wczoraj wyniki studium badań nad izraelską młodzieżą uwidaczniają znaczny wzrost syjonistycznych poglądów wśród młodych Izraelczyków. Badania przeprowadzono w lipcu 2010 roku na reprezentatywnej próbie 1600 badanych, podzielonych na grupy w wieku 15-18 i 21-24 lat.

Z opublikowanego raportu wynika, że prawie połowa młodych Izraelczyków opowiada się za odebraniem podstawowych praw Palestyńczykom: 46 proc. badanych uważa, że arabskich obywateli Izraela (określenie Palestyńczyków mających izraelskie obywatelstwo i mieszkających poza Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem) należy pozbawić podstawowych praw politycznych. Co czwarty młody Izraelczyk na pytanie, co czuje, gdy myśli o Arabach, odpowiedział „nienawiść”, a 12 proc. wskazało na „strach”.

60 proc. badanej żydowskiej młodzieży przedkłada silne przywództwo nad rządy prawa, zaś za narodowy cel numer jeden ankietowani uznali „żydowskość” państwa Izrael (ponad 33 proc.). Badanie ukazało również, iż młodzież szczególnym zaufaniem darzy izraelską armię – swoje zaufanie podczas badania wyjawiło 93 proc. badanych.

Ankiety przeprowadził instytut badania opinii publicznej Dachaf na zlecenie Fundacji Friedricha Eberta i Macro Center for Political Economics.