Dalajlama zszokował szwedzkich dziennikarzy podczas swojego pobytu w tym kraju. W trakcie specjalnej konferencji prasowej w Malmö stwierdził on bowiem, że Europa należy do Europejczyków, dlatego uchodźcy powinni powrócić do swoich krajów i pomagać w ich odbudowie po wyniszczających konfliktach. Duchowy przywódca Tybetańczyków już wcześniej przestrzegał przed imigracją jako zagrożeniem dla tożsamości narodowej. 

Tybetański buddysta przemawiając w Szwecji stwierdził, że Europa jest „moralnie odpowiedzialna” za pomoc uchodźcom w obliczu niebezpieczeństw zagrażających ich życiu. Z tego powodu Dalajlama zaapelował, aby kraje europejskie przyjmowały ich do siebie, pomagały im i ich wychowywały, lecz ostatecznie powinni oni powrócić do swoich państw i pracować na rzecz ich odbudowy, ponieważ jego zdaniem Europa należy do Europejczyków.

Dalajlama nie pierwszy raz wypowiada się w ten sposób. Przed dwoma laty przestrzegał Niemcy, aby te nie stały się krajem arabskim, dlatego też Arabowie powinni zostać odesłani z powrotem do swoich państw. Pozostający na wygnaniu duchowy przywódca Tybetańczyków nazywał też masową chińską imigrację do Tybetu zagrożeniem dla tożsamości narodowej tego regionu.

Na podstawie: france24.com, friatider.se.