uboj-rytualny-zydziUbój rytualny został w końcu zakazany w naszym kraju, pomimo to Żydzi z Polski nie ustają w staraniach o możliwość znęcania się nad zwierzętami w imię swoich nakazów religijnych. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich postanowił upewnić się, czy aby na pewno ustawa o ochronie zwierząt jest zgodna z konstytucją. Powiadomiła o tym kierownik Biura Komunikacji Społecznej ZGWŻ, Joanna Korzeniewska.

„Po odrzuceniu przez Sejm w dniu 12 lipca rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, a więc ubój rytualny, sytuacja prawna gmin żydowskich, których obowiązkiem jest m.in. dbanie o zaopatrzenie w koszerną żywność i o ubój rytualny, była niejasna” – podkreślił w swoim komunikacie związek.

Wspomniany wyżej projekt nowelizacji został napisany po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny w listopadzie 2012 roku orzeczenia na temat rozporządzenia ministra rolnictwa z 2004 roku. Trybunał stwierdził, iż dokonywanie uboju rytualnego na podstawie tego rozporządzenia jest sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt, a co za tym idzie sprzeczne z konstytucją.

Żydzi utracili w ten sposób możliwość wykrwawiania na śmierć przytomnych zwierząt na terenie naszego kraju. Nie bardzo wiadomo jednak, po co ta możliwość jest im tak bardzo potrzebna. Zgodnie z wynikami spisu powszechnego jest ich w Polsce około 1000 osób, z czego tylko niewielka część jest na tyle religijna, żeby przestrzegać zasad żywieniowych narzuconych im przez religię. Biorąc pod uwagę zglobalizowanie się rynków żywnościowych, zamówienie jednorazowo większej partii koszernego mięsa przez doskonale zorganizowaną w Polsce diasporę nie powinno stanowić dla nich ani problemu, ani wielkiego wysiłku finansowego.

Do złożenia w Trybunale Konstytucyjnym swojego wniosku dotyczącego uboju rytualnego przymierzają się również mieszkający w Polsce muzułmanie.

na podstawie: PAP

Zobacz również:
Żydzi oburzeni zakazem uboju rytualnego