newkapAż 112 osób może stracić pracę w fabryce maszyn i urządzeń zatrudniającej mieszkańców Kluczborka. Famak jest jedną z największych firm w ośrodku miejskim leżącym w województwie opolskim.

Zarząd fabryki już w styczniu poinformował, iż ma w planach w ramach restrukturyzacji zwolnienia grupowe. Według związkowych szacunków objęta nimi mogła być liczba nawet 160 pracobiorców.

Zwolnienia już trwają. Na ten moment z załogi liczącej 680 osób pracę straciło 13 osób już przed miesiącem. Reasumując jednak skala zwolnień jest większa. Zdaniem Kazimierza Kłosa, pełniącego funkcję przewodniczącego Solidarności w Famaku, rzeczywista liczba osób zwolnionych wynosi 28.

Objętych zwolnieniami pierwotnie miało być 118 pracowników. Po negocjacjach z zarządem fabryki udało się wybronić zaledwie 6 z nich, którzy w przypadku pozostania na stanowisku pracy przez kilka kolejnych miesięcy nabędą prawa do pobierania świadczeń przedemerytalnych

na podstawie: solidarnosc.org.pl