Związkowcy zapowiadają eskalację protestów w JSWPo cyklu akcji protestacyjnych, które składały się między innymi ze strajku ostrzegawczego w lipcu i pikiecie pod siedzibą pracodawcy, jaka odbyła się pod koniec sierpnia, związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiadają strajk w kopalniach.

Zarzewiem konfliktu na linii zarząd spółki-pracownicy są niekorzystne warunki umów, które zawierane są z nowymi pracobiorcami od 15 lutego 2012, dysproporcje w zarobkach między kadrą zarządzającą a górnikami, czy też niezrealizowanie postulatu podniesienia płacy.

Termin akcji protestacyjnej na ten moment nie jest jeszcze znany. Wiadomo jedynie tyle, że staraniem związkowców protest ma objąć wszystkie kopalnie – taką informację podał Piotr Szereda, pełniący funkcję rzecznika komitetu protestacyjno-strajkowego.

Protest ma być legalny. Związkowcy powołują się na decyzję Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który niedawno oddalił zażalenie wystosowane przez pracodawcę, który domagał się zabezpieczenia rekompensującego potencjalne straty będące efektem trwającego jeden dzień strajku.

na podstawie: money.pl