Ze statystyk Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że na początku lipca ważne pozwolenia na pracę miało blisko 450 tysięcy obcokrajowców. Ich liczba zwiększyła się zarówno w porównaniu do kwietnia, jak i analogicznego okresu przed rokiem. Wciąż najliczniejszą grupą imigrantów przybywających do Polski stanowią Ukraińcy, bo 236 tysięcy z nich ma zalegalizowany pobyt w naszym kraju.

Wzrost liczby obcokrajowców przebywających na terytorium państwa polskiego trwa mimo gospodarczych skutków pandemii koronawirusa. Na początku lipca w porównaniu do kwietnia w naszym kraju przybyło blisko 9 tys. imigrantów, stąd zalegalizowany pobyt ma obecnie 449,7 tys. cudzoziemców. Ich liczba zwiększyła się również w porównaniu do statystyk sprzed roku. Wówczas było ich 399,7 tys.

Cytowani przez media specjaliści od rynku pracy uważają dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców za nieoddające w pełni rzeczywistości. Tak naprawdę w Polsce może przebywać jeszcze więcej imigrantów, co spowodowane jest chociażby przewlekłością procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na pobyt. Decyzje wydawane w tym roku dotyczą więc wniosków złożonych przed kilkoma miesiącami, bo czas oczekiwania wydłużyła też sytuacja powstała z powodu koronawirusa.

Wciąż najwięcej w Polsce przebywa ukraińskich imigrantów. Na początku lipca było ich więc 236,5 tys.. Na dalszych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi – 27,9 tys., Niemiec – 20,9 tys., Rosji – 12,8 tys. i Wietnamu – 11,6 tys.

Na podstawie: mondaynews.pl, money.pl.