Moshe KantorEuropejski Kogres Żydów (EJC) wraz ze Światowym Kongresem Żydów (WJC) rozpoczął nową kampanię mającą promować poparcie dla państwa Izrael w Europie i na świecie, a także przeciwdziałać „próbom oczerniania Izraela”. Organizacje wzywają wszystkie europejskie gminy żydowskie, by te aktywnie włączyły się do walki z krytykami poczynań Izraela i zbierały podpisy poparcia dla jego działań. W oświadczeniu tych grup dotyczących nowej kampanii czytamy: „Izrael jest atakowany na wielu poziomach. Na wielu poziomach na całym świecie podejmowane są wysiłki w celu delegitymizacji państwa żydowskiego: związki zawodowe wzywają władze do nakładania ekonomicznych sankcji na Izrael, uniwersytety wzywają do bojkotu izraelskich uczelni i profesorów, izraelskim sportowcom odmawia się udziału w imprezach sportowych, światowe media obsesyjnie koncentrują się na Izraelu, a ich raporty są tendencyjne i jednostronne, natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęca krytyce Izraela więcej uwagi niż w przypadku innych krajów. Wysiłki mające na celu demonizowanie Izraela są coraz bardziej powszechne.

62 lata od powstania państwa Izrael wciąż walczy ono o możliwość istnienia w pokoju i bezpieczeństwie. Teraz, nawet prawo do obrony przed atakami terrorystycznymi jest kwestionowane”.

Przewodniczący WJC Ronald S. Lauder wezwał do szerokiego poparcia kampanii, zebrania największej możliwej ilości podpisów, które będą dostarczone prezydentowi Izraela. Podkreślił znaczenie okazania silnego wsparcia dla terrorystycznych działań Izraela ze strony światowej diaspory.

EJC, który reprezentuje społeczności żydowskie z całej Europy wierzy, że kampania wsparcia dla Izraela „pomoże również europejczykom”. Jego przewodniczący Moshe Kantor, który z wielkim zaangażowaniem wspiera dążenia do zaatakowania Iranu straszy Europę irańskimi rakietami. „Izrael jest krajem, który podziela moralność i wartości i jest on na lini frontu w walce z irańskimi liderami, których rakiety dosięgnąć mogą także Europy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek europejczycy powinni stać ramię w ramię z Izraelem i zrozumieć że zagrożenie dla Izraela to również zagrożenie dla Europy” – powiedział Kantor.

Europejski Kongres Żydów zapowiedział również zaciętą walkę z krytykami Izraela poprzez poruszenie kontaktów z oficjelami i mediami, które mają pomóc znowelizować istniejące zapisy prawne dotyczące „zbrodni z nienawiści”. Kantor i EJC chcieliby aby zawierały one poprawki, które pozwoliłyby karać tych, którzy odnoszą się do krytycznie do Żydów a także do państwa Izrael i jego działalności. Otwarta krytyka izraelskich zbrodni wojennych w Gazie oznaczałaby więc „zniesławienie państwa Izrael” i jako taka podlegałaby penalizacji.