Od września osoby pozostające bez stałego zatrudnienia będą otrzymywać większe świadczenia od państwa. To efekt zmian wprowadzonych kilka miesięcy temu w ramach dodatku solidarnościowego, przyznanego osobom tracącym pracę z powodu skutków pandemii koronawirusa. Sam zasiłek będzie wyższy także dla osób już wcześniej go pobierających.

Dokładnie z dniem 1 września w życie wchodzą podwyżki świadczeń dla bezrobotnych. Zostały one wprowadzone dzięki ustawie z drugiej połowy czerwca, która zakładała dodatek solidarnościowy dla osób tracących zatrudnienie w związku z pandemią koronawirusa. Od 1 czerwca do 31 sierpnia przysługiwało więc świadczenie w wysokości 1,4 tys. zł.

Z kolei od dzisiaj obowiązuje podwyższona kwota zasiłku dla bezrobotnych. Przez pierwsze 90 dni będzie on wynosił 200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku dokładnie 942,30 zł. Dotychczas świadczenie wynosiło 881,30 zł w pierwszych 90 dniach i 692 zł w późniejszym okresie. Łączny koszt wprowadzonych zmian ma wynieść do końca roku ok. 659 mln zł.

Minister pracy, rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że wyższy zasiłek będzie przysługiwał wszystkim bezrobotnym, którzy mają prawo do jego pobierania. Tym samym kwotę w nowej wysokości otrzymają nie tylko osoby dopiero się rejestrujące, lecz także te pozostające już wcześniej bez stałego zatrudnienia.

Na podstawie: biznes.interia.pl.