Nie pierwszy raz europejskie państwa stają w obliczu kryzysu imigracyjnego za sprawą skutków wojen prowadzonych przez imperialistyczne Stany Zjednoczone. Wprowadzanie „demokracji” przez USA na Bliskim Wschodzie skutkuje w dłuższym czasie jedynie zaognieniem lokalnych konfliktów oraz wzrostem popularności ugrupowań terrorystycznych.

Jako Polacy nie pozwolimy sobie na powielanie błędów innych państw europejskich. Nie zgodzimy się na migrację do naszego kraju ludności całkowicie nam obcej kulturowo i cywilizacyjnie. Jak pokazały tragiczne doświadczenia Europy zachodniej, ludność ta w znacznej większości nie tylko nie asymiluje się z rdzennymi mieszkańcami, ale jest odpowiedzialna za znaczny wzrost przestępczości czy nawet aktów masowego terroru.

Przyjdź na pikietę i stań z nami w obronie naszej kultury, cywilizacji oraz bezpieczeństwa polskich obywateli. Nie popełnimy błędów Niemiec, Szwecji czy Francji.

Wydarzenie FB: facebook.com/events/1538965939773953