Włoski lewicowy rząd zdecydował się na zalegalizowanie pobytu blisko 600 tysięcy nielegalnych imigrantów. Decyzja została podjęta między innymi w związku z brakiem pracowników sezonowych dla sektora rolniczego, ale zdaniem krytyków tej decyzji w ten sposób tworzona jest jedynie nieuczciwa konkurencja na rynku pracy. Amnestia dla imigrantów nie gwarantuje bowiem praw pracowniczych oraz minimalnego wynagrodzenia.

Jeszcze kilka dni temu włoska minister rolnictwa Teresa Bellanova z lewicowej Partii Demokratycznej (PD) zapowiadała dymisję, jeśli rząd Giuseppe Conte nie zdecyduje się przynajmniej na czasową legalizację pobytu nielegalnych imigrantów. Ostatecznie Bellanova ze łzami w oczach podpisała odpowiedni dokument, który przewiduje tymczasowe uregulowanie kwestii obcokrajowców przebywających we Włoszech i pracujących w sektorze rolnym.

Nowe przepisy pozwalają cudzoziemcom ubiegać się o zezwolenie na pobyt, o ile są oni robotnikami rolnymi albo pracują w sektorze opieki domowej oraz jeśli przybyli do Włoch przed 8 marca bieżącego roku. Pracownicy nieposiadający dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium tego kraju będą mogli ubiegać się o sześciomiesięczne pozwolenie na pobyt, a w dalszej perspektywie nawet o zwykłe pozwolenie na pracę.

Krytycy tego rozwiązania zwracają uwagę na fakt, że już wcześniej próbowano zalegalizować pobyt imigrantów. W 2012 roku złożono w tej sprawie 134 tys. podań, a blisko 116 tys. z nich dotyczyło właśnie osób zatrudnionych w wyżej wspomnianych sektorach. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń większość z nich od razu rezygnowała ze swojej pracy, natomiast zaledwie 4 tys. obcokrajowców rzeczywiście podjęło pracę w rolnictwie.

Ponadto amnestia dla nielegalnych imigrantów będzie tworzyć nieuczciwą konkurencję na rynku pracy. Co prawda lewicowy rząd twierdzi, że zapewni cudzoziemcom dostęp do opieki zdrowotnej, jednak w żaden sposób nie została uregulowana kwestia ich praw pracowniczych czy minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo Włochom, jak wszystkim państwom europejskim, grozi wzrost bezrobocia spowodowany koronawirusem.

Na podstawie: ilprimatonazionale.it, thelocal.it, ilgiornale.it.