rusnacjonalisciRosyjskie władze rozpoczęły prace nad nową ustawą, która da możliwość objęcia całkowitą kontrolą osób uznawanych przez rząd za „ekstremistów”. 3 grudnia w Dumie (rosyjski parlament) przedstawiono nowelizację ustawy dotyczącej nadzoru byłych osadzonych – nowa ustawa ma objąć przede wszystkim ludzi więzionych ze względu na „przestępstwa z nienawiści”.

Przygotowywana przez rząd ustawa jest kolejnym krokiem mającym na celu stłamszenie radykalnej opozycji. Dotknie ona przede wszystkim rosyjskich nacjonalistów, których zwykło określać się wspomnianymi „ekstremistami” i skazywać na podstawie osławionego paragrafu 282 – oficjalnie mówiącego o podżeganiu do nienawiści, mniej oficjalnie stosowanego wobec wszystkich niepokornych obywateli Federacji Rosyjskiej w celu zdyskredytowania ich w oczach społeczeństwa.

Według założeń przedstawionej na posiedzeniu Dumy nowelizacji ustawy, osoby skazane w przeszłości za czyny „ekstremistyczne” mają pozostawać pod stałą obserwacją służb, która niekiedy przybierać ma nawet formę aresztu domowego – byli osadzeni byliby zmuszeni do przestrzegania dokładnego rozkładu dnia, wracać z pracy bądź zakupów o wyznaczonej godzinie i większość czasu spędzać w miejscu zamieszkania. Byłym skazańcom miałaby również zostać zabroniona jakakolwiek aktywność polityczna bądź społeczna – z wyszczególnieniem brania udziału w zgromadzeniach publicznych.

Ustawa, o której mowa, została już rozszerzona w kwietniu bieżącego roku. Od kwietnia osoby uznane za „ekstremistów” nie mogą podejmować pracy w ośrodkach oświaty (przedszkola, szkoły, uniwersytety) oraz szpitalach. „Ekstremiści” nie mogą również rejestrować własnej działalności gospodarczej, jeśli ta zakłada pracę z młodzieżą, np. w ośrodkach sportowych.

na podstawie: rbc.ru

Zobacz również:
– Niemcy: Nacjonalista oskarżony w Rosji o „podżeganie do nienawiści” otrzymał azyl polityczny