koranSzariat, czyli prawo kierujące życiem wyznawców islamu cieszy się wielką popularnością w społecznościach muzułmańskich, większość wyznawców Allaha chciałoby, aby prawo religijne było prawem obowiązującym w ich kraju.

Dane na ten temat opublikowało Pew Forum – instytucja zajmująca się prowadzeniem badań czy analiz demograficznych nad istotnymi aspektami religii i życia publicznego na całym świecie. W badaniach prowadzonych pod nazwą „Religia, Polityka i Społeczeństwo” w społecznościach muzułmańskich wzięło udział 38 tysięcy osób z 39 krajów świata, zebranie danych trwało od 2008 do 2013 roku.

Największy odsetek wiernych, pragnących wprowadzenia szariatu w ich krajach stanowią mieszkańcy Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, choć interpretacje prawa koranicznego nie są wszędzie jednakowe.

Szariat cieszy się bardzo zróżnicowanym poparciem w zależności od kraju, w którym przeprowadzono badania. Od zaledwie 8% w Azerbejdżanie po 99% w Afganistanie, niemniej tendencją ogólna jest poparcie większości społeczeństwa dla tej idei (71% w Nigerii, 72% w Indonezji, 74% w Egipcie, 89% w Palestynie).

Zdecydowana większość respondentów zgadza się z opinią, że prawo koraniczne powinno decydować o rozwodach, sprawach majątkowych czy innych sprawach rodzinnych. Podobnie rzecz się ma z opinią na temat roli żony – znaczna większość badanych uważa, iż powinna ona zawsze być posłuszna mężowi. Co ciekawe, opinię tę podzielają zarówno mężczyźni jak i kobiety. Dla przykładu w Libanie za taką rolą żony opowiada się 74% badanych, podczas gdy w Malezji aż 96%.

Niechęć do pederastii i aborcji również stanowią cechy charakterystyczne społeczności muzułmańskich. Około 75% pytanych oceniło aborcję jako naganną moralnie, a ponad 80% odrzuciło z tego samego powodu homoseksualizm. Zdrada małżeńska również traktowana jest przez ponad 80% badanych jako niemoralna i przez to potępiana.

Z badań wynika również, iż muzułmanie z niepokojem podchodzą do ekstremizmu w ich religii, lecz nieszczególnie przejmują się konfliktem pomiędzy szyitami i sunnitami. Pomimo poparcia dla szariatu, muzułmanie w większości opowiadają się za wolnością religijną dla ludzi innych wyznań.

Szariat, czyli prawo koraniczne opiera się na założeniu, że nie istnieje rozdział pomiędzy życiem religijnym a świeckim, dlatego też reguluje zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie wiernych.

na podstawie: religie.wiara.pl