nacjonalisci_1_majaW Święto Pracy 1 maja dziesiątki flag z symbolem Krzyża Celtyckiego załopotały na ulicach Warszawy. Jej ulicami kolejny już raz przeszedł pierwszomajowy pochód nacjonalistów, zwołany tym razem pod hasłem „Nacjonalizm jest odpowiedzią”.

Uczestnicy akcji zebrali się o godzinie 15:00 przy wejściu do Ogrodu Saskiego, skąd po kilku minutach wyruszono głównymi ulicami miasta prezentując (okrzykami oraz transparentami) korzystającym z wolnego dnia spacerowiczom nacjonalistyczne hasła. Przed wymarszem ulicami jeden z warszawskich nacjonalistów wygłosił przemówienie dotyczące celów manifestacji. Jego znaczną część poświęcono umowie handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, tzw. Transantlantyckiemu Partnerstwu w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (w skrócie: TTIP), której negatywne skutki będziemy odczuwać także na polskim rynku.

Na czele pochodu rozwinięto okazały 6-metrowy baner o treści „Wyzysk? Imigracja? Upadek wartości? Nacjonalizm jest odpowiedzią”, po którego bokach rozłożono transparenty ugrupowań biorących udział w marszu – byli Autonomiczni Nacjonaliści z Częstochowy, Białobrzegów i Malborka, aktywiści grafficiarskiej grupy Czarne Szczury, działacze Radykalnego Południa, a także nacjonaliści reprezentujący bardziej oficjalne ugrupowania: Niklot, Zadruga, Trzecia Droga, Młodzież Wszechpolska oraz Narodowe Odrodzenie Polski. Na marsz przybyli również Autonomiczni Nacjonaliści z Lublina, jednak udział w akcji uniemożliwił im oddział policji, który „dokonując czynności służbowych” przetrzymał lubelskich aktywistów praktycznie do chwili zakończenia pochodu.

Niestety, był to najmniej liczny pochód na przestrzeni ostatnich lat, gdyż zebrało się na nim +/- 150 osób, co jak na stołeczne warunki oraz – a może przede wszystkim – organizację grup Autonomicznych Nacjonalistów jest wynikiem zdecydowanie słabym. Smuci fakt, że niemały procent grup AN najzwyczajniej „olał” tę akcję, która uchodziła w środowisku za jedną z najważniejszych w roku. Cieszy natomiast to, że w oficjalnych organizacjach narodowych nie brak osób o prospołecznych przekonaniach, w związku z czym przedstawiciele wyżej wymienionych formacji licznie stawili się na tym pochodzie.

Pochód zakończył się na Placu Zamkowym, gdzie podziękowano wszystkim za przybycie i rozwiązano zgromadzenie. Poniżej filmy z manifestacji: