stop-refugeesDuńskie radio poinformowało, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano zwiększoną liczbę napływających nieletnich imigrantów. Od listopada do kraju miało przedostać się 900 małoletnich pozostawionych bez opieki.

Wśród 900 młodych przybyszy spoza Europy, większość pochodzi z Syrii, Afganistanu i Erytrei. Ogółem w ubiegłym roku na teren Danii przybyło 2050 nieletnich imigrantów, co stanowi znaczący wzrost przy 818 podobnych osobach, które przekroczyły duńską granicę rok wcześniej. Przedstawiciele duńskiego Czerwonego Krzyża dodają, że większość z nich to mężczyźni.

Przez cały ubiegły rok do Danii przyjechało 18 tys. osób ubiegających się o azyl.

Na podstawie: thelocal.dk.