aenm-minEuropejski Sojusz Ruchów Narodowych (Alliance of European National Movements, AENM), w którego skład wchodzi spora część nacjonalistycznych partii politycznych w Europie, usunął ze swoich szeregów ukraińską partię Swoboda. Ugrupowanie nacjonalistów z Ukrainy należało do AENM od 2010 roku.

Podjęcie decyzji o usunięciu Swobody z międzynarodowej koalicji partii o profilu narodowym i „eurosceptycznym” zapadło już w 2012 roku, na jednym ze spotkań Europejskiego Sojuszu Ruchów Narodowych, w którym uczestniczyli również działacze Swobody. Najprawdopodobniej nie są to ostatnie zmiany, jakie w najbliższym czasie zaobserwujemy w szeregach powstałego w 2009 roku AENM.

Nacjonaliści z kilku europejskich krajów zauważyli, że program polityczny ukraińskiej Swobody zdaje się zbyt mocno odstawać od poglądów prezentowanych przez pozostałe obecne w koalicji ugrupowania oraz „nie pasować” do samej idei, jaką kieruje się AENM. Zdaniem przewodniczących sojuszu, ukraińscy nacjonaliści wykazywali się również nie do końca szczerymi intencjami w nawiązywaniu kontaktów z poszczególnymi europejskimi ugrupowaniami. Głównie z tych powodów Swoboda „pożegnała się” z Europejskim Sojuszem Ruchów Narodowych.

Europejski Sojusz Ruchów Narodowych został zawiązany 23 października 2009 roku w Budapeszcie, a jego inicjatorami byli działacze węgierskiej partii Jobbik. Początkowo sojusz miał skupiać jedynie ugrupowania zasiadające w Europarlamencie, jednak w kolejnych miesiącach postanowiono rozwinąć jego formę o „wszystkie” nacjonalistyczne partie polityczne w Europie. Przewodniczącym AENM jest Bruno Golnisch z francuskiego Frontu Narodowego, wiceprezesem Nick Griffin z Brytyjskiej Partii Narodowej, sekretarzem generalnym Valerio Cignetti z włoskiego Trójkolorowego Płomienia, zaś skarbnikiem Bela Kovacs z węgierskiego Jobbiku.

Informując o usunięciu ze swoich szeregów Swobody, przewodniczący AENM zaznaczyli, że wykluczenie jednego ukraińskiego ugrupowania nie oznacza zamknięcia się na pozostałe narodowe ugrupowania funkcjonujące na Ukrainie. Zaznaczyli jednak, iż w najbliższym czasie Ukraina nie będzie posiadać swoich przedstawicieli w Europejskim Sojuszu Ruchów Narodowych.

Sojusz AENM tworzą obecnie: Brytyjska Partia Narodowa (British National Party), węgierski Jobbik, francuski Front Narodowy (Front National), włoski Trójkolorowy Płomień (Fiamma Tricolore), portugalska Partia Odrodzenia Narodowego (Partido Nacional Renovador), hiszpański Ruch Społeczno-Republikański (Movimento Social Republicano), szwedzcy Narodowi Demokraci (Nationaldemokraterna), belgijski Narodowy Front (Le Front National) oraz fińska Partia Wolnościowa (Vapauspuolue).

Wspólnym stanowiskiem skupionych w sojuszu partii jest tworzenie Europy wolnych, niezależnych i równych narodów w ramach konfederacji suwerennych państw narodowych, a także powstrzymywanie się od ingerencji w decyzje podjęte przez niepodległe państwa. Jednym z ostatnich pomysłów AENM jest stworzenie struktur paneuropejskiej partii, mogącej być odpowiedzią europejskich nacjonalistów na nowe zasady wyboru do Parlamentu Europejskiego, zezwalające tworzenie wspólnych list frakcjom znajdującym się w Europarlamencie.

na podstawie: 2000.net.ua / źródła własne