Jak podają rosyjskie media, Moskwa jest zaniepokojona tym, że kilka krajów nie zdołało wprowadzić ustaw zabraniających tzw. gloryfikacji nazizmu. Rosyjski minister spraw zagranicznych powiedział, że ubolewa nad tym, iż Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Ukraina odmówiły poparcia rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącej „zwalczania plagi współczesnego nazizmu i innych ruchów rasistowskich”.

Podejrzenia może budzić zwłaszcza zwrot „inne ruchy rasistowskie”, gdyż podobne ustawy wykorzystywanie są do walki z ruchami i partiami nacjonalistycznym w wielu krajach Europy. Oskarżenia o „rasizm” ze strony mediów (...) Czytaj dalej...