„Barometr Polskiego Rynku Pracy” nie pozostawia złudzeń na temat tegorocznej rzeczywistości. Jedynie kilka procent firm przewiduje zwiększenie zatrudnienia w najbliższym czasie. Zwalniać pracowników chce natomiast co czwarta firma biorąca udział we wspomnianym badaniu.

Raport na temat sytuacji na rynku pracy przygotowała agencja zatrudnienia Personnel Service, znana głównie z lobbowania na rzecz szerszego otwarcia polskich granic dla imigrantów. Według niej tylko 9 proc. ankietowanych firm zamierza w tym roku dokonać rekrutacji nowych pracowników. Chodzi głównie o branżę IT, budownictwo, transport i logistykę.

Blisko połowa przedsiębiorstw spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej w porównaniu do roku wcześniejszego. Między innymi z tego powodu co czwarty ankietowany zadeklarował chęć redukcji zatrudnienia. To rekordowy wynik, bo w poprzednim wydaniu „Barometru” o takiej możliwości mówiło jedynie 13 proc. respondentów prowadzących firmę.

Najciekawszy jest fakt, że to duże i średnie przedsiębiorstwa najchętniej pozbyłyby się pracowników. Wśród nich odsetek ten wynosi blisko 29 proc. Najrzadziej, bo w 22 proc. przypadków, zwolnienia planują najmniejsze podmioty gospodarcze. Redukcję zatrudnienia deklarują głównie przedstawiciele handlu, sektora publicznego oraz przemysłu.

Jednocześnie z doświadczeń ubiegłego roku zamierzają korzystać sami pracownicy. Blisko 44 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć zdobywania nowych umiejętności, z kolei co czwarty badany nie wykluczał tego w najbliższej przyszłości. Najchętniej po nowe kwalifikacje zamierzają sięgać osoby w wieku od 18 do 24 lat.

Na podstawie: praca.interia.pl.

Zobacz również: