Szwedzka sieć supermarketów ICA zmieni w tym roku blisko sto swoich sklepów. Mają one od tej pory posiadać wielokulturowy charakter, a więc dostosować się do masowej imigracji z państw pozaeuropejskich. W marketach będzie więc można kupić między innymi mięso przygotowane zgodnie z zasadami islamu.

Wprowadzanie nowych rozwiązań w jednej z najpopularniejszych szwedzkich sieci zacznie się od szkoleń. Zostaną nimi objęci przede wszystkim pracownicy zajmujący się dostawami do sklepów. W jego trakcie będą oni instruowani, w jaki sposób mają dostosować się do nowej „różnorodnej” rzeczywistości. Zwłaszcza w zakresie kupna odpowiednich produktów.

Szkolenia będą dotyczyć nie tylko rodzaju zamawianych towarów, a także zasad ich eksponowania. Pracownicy ICA będą musieli zaznajomić się przede wszystkim z muzułmańskimi świętami. W ten sposób mają oni odpowiednio zachowywać się chociażby podczas ramadanu. Ogółem w tym roku programem objętych zostanie blisko sto sklepów.

Przedstawiciele ICA w rozmowie z mediami nie ukrywają, że są zainteresowani zwłaszcza wprowadzaniem mięsa halal, przygotowanego zgodnie z wymaganiami islamskiego prawa religijnego. Sieć nie chce jednocześnie stać się najlepsza pod względem wielokulturowości, ale zamierza stać się konkurencją dla specjalistycznych sklepów, dostosowanych do potrzeb imigrantów.

Na podstawie: friatider.se.