stopp-ja3Na szwajcarskich uniwersytetach pojawi się nauczanie z zakresu teologii islamskiej, przygotowujące przyszłych imamów. Taką decyzję podjęli przedstawiciele szkół wyższych, przedstawiciele władz szczebla krajowego oraz wspólnot muzułmańskich na konferencji, która odbyła się w Bernie.

Inicjatywę przygotowania programu nauczania imamów na państwowych uczelniach władze tych uczelni przyjęły z entuzjazmem. Prezydent konfederacji rektorów szwajcarskich uniwersytetów (CRU) i głowa utworzonej w tym celu grupy roboczej, Antonio Loprieno z uniwersytetu w Bazylei, zajmuje się tą kwestią od końca 2010 roku. Inicjatywa szkolenia imamów w Szwajcarii powinna mieć wg założeń przychylność uznanych w islamskim świecie uczelni, takich jak np Al-Azhar w Kairze.

Próbne programy nauczania imamów są już wprowadzane na szwajcarskich uczelniach. W 2009 roku wystartował np. projekt uniwersytetu Fribourg i grupy badawczej ds. nauczania islamu w Szwajcarii. Z powodu małej ilości studentów program jednak wstrzymano. Nauczanie składało się z 7 podstawowych modułów: teologia islamu, działalność społeczna, środki masowego przekazu, historia islamu i świata, sekularyzacja, integracja i zdrowe społeczeństwo.

Według organizatorów inicjatywy, niepowodzenie tamtego projektu wiązało się głównie z obawami i stereotypami funkcjonującymi wewnątrz społeczności muzułmańskiej, np. że nauczanie islamu na uczelniach będzie narzucało „pogląd na islam z zewnątrz”. Drugą przeszkodą był język wykładowy – francuski – którym większość szwajcarskich muzułmanów po prostu się nie posługuje, mając pochodzenie tureckie, albańskie czy bośniackie.

Działalność imamów w krajach islamskich jest mocno ograniczona – głównie do organizacji modlitw w meczecie. Na zachodzie imami muszą zmagać się z innymi wyzwaniami, takimi jak przewodzenie wspólnotom, działalność kaznodziejska, angażowanie się w kontakty społeczności z miejscowymi społecznościami. Obecnie w Szwajcarii funkcjonuje w ten sposób około 180 imamów, z których większość jednak słabo włada językiem i wspomniane funkcje trudno jest im pełnić skutecznie. Program nauczania dla przyszłych imamów ma przełamać te problemy – twierdzą jego organizatorzy – ułatwiając imamom (a za ich sprawą całym społecznościom) integrację.

na podstawie: sedmitza.ru