Znana z wielu nowatorskich kampanii Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) wydała oficjalny komunikat, odwołujący się do niepożądanego rozwoju sytuacji demograficznej w Szwajcarii. Według najnowszych statystyk, liczba mieszkańców Szwajcarii wzrośnie niebawem do 8 milionów, a wszystko to za sprawą źle prowadzonej polityki imigracyjnej.

Działacze SVP zwracają uwagę, że liczba 8 milionów przy dotychczasowym braku odpowiedniej kontroli napływu imigrantów nie jest limitem, przez co już w ciągu najbliższych 20 lat może ona wzrosnąć o kolejne 2 miliony. Szwajcarska Partia Ludowa zwraca również uwagę na brak odpowiedniej polityki prorodzinnej, czego efektem jest zauważalny spadek demograficzny rdzennych Szwajcarów.

„Szwajcaria może przejąć kontrolę nad imigracją oraz podjąć kroki w celu jej ograniczenia. SVP posiada program złożony z kilkunastu punktów, które są w stanie ukrócić to niekontrolowane zjawisko. Nasza kampania Przeciwko masowej imigracji oferuje konkretne środki w celu przywrócenia odpowiedniej polityki imigracyjnej” – piszą w oświadczeniu szwajcarscy ludowcy.

Jednym z kluczowych oferowanych przez SVP projektów, jest wprowadzenie nakazu corocznego uiszczania opłat za wydanie dokumentu pobytowego. Projekt ten ma za zadanie powstrzymanie zjawiska masowej imigracji, a także przejęcie kontroli nad wydawaniem dokumentów pobytowych dla cudzoziemców.

Od kwietnia 2011 do kwietnia 2012 roku liczba imigrantów, którzy przybyli do Szwajcarii przekroczyła 80 tysięcy, co znacznie przekracza liczbę ludności popularnego wśród turystów szwajcarskiego miasta Lucerna. Ogólnie rzecz biorąc, przez ostatnie 10 lat Szwajcaria przyjęła ponad 650 tysięcy imigrantów, głównie z krajów afrykańskich i azjatyckich. Skutki tego procesu są zauważalne w całym kraju, m.in. za sprawą wzrostu przestępczości, w której prym wiodą właśnie imigranci.

na podstawie: Synthese Nationale