vaccSzczepienia (zwłaszcza dzieci) nie od dzisiaj budzą poważne kontrowersje. Kilka lat temu w Szwecji udowodniono związek szczepionek na świńską grypę z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, na które cierpiały zaszczepione noworodki. Dziś kolejne, niepokojące wyniki badań dotarły do nas z Belgii.

W wyniku przecieków światło dzienne ujrzały tajne dokumenty z Belgijskiej Agencji Medycznej mówiące o efektach stosowania dwóch, szeroko wykorzystywanych szczepionek o nazwach: Prevnar zwanej też Pneumo-13 stosowanej przeciw pneumokokom, oraz Infanrix hexa będącej zbiorem 6-ciu szczepionek w jednym zastrzyku przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typ B.

Z dokumentów tych wynika, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat po zastosowaniu szczepionki Prevnar zmarły 22 niemowlęta. Po szczepionce Infanrix hexa w tym samym okresie czasu zmarło 36 niemowląt. Są to przypadki potwierdzone, rzeczywista ilość zgonów może być znacznie wyższa, ponieważ ledwie kilka procent powikłań poszczepiennych jest zgłaszanych. Europejska Agencja Leków potwierdziła też bezpośredni związek czasowy podania szczepionki Infanrix-hexa z powikłaniami neurologicznymi, takimi jak konwulsje, hipotonia czy zapalenie mózgu.

Dotychczas informacje te były ukrywane przed opinią publiczna i rodzicami, co stanowi złamanie belgijskiego prawa. Z przecieków wynika też, iż szczepionki te nie są nazbyt skuteczne, a liczba powikłań poszczepiennych znacznie przerasta liczbę powikłań (i zgonów) w następstwie zaistnienia chorób, przeciw którym szczepione są dzieci. Na jaw wyszły też celowe „błędy” i manipulacje danymi podczas badań (prowadzonych między innymi na terenie naszego kraju) nad tymi szczepionkami i w czasie procesu ich zatwierdzania.

Oficjalne dane producentów, wykorzystane do zatwierdzania tych szczepionek ukrywały liczby zgonów i powikłań poszczepiennych, oraz fałszowały dowody skuteczności tych szczepień.

Jednak nie tylko w Belgii pojawił się problem powikłań poszczepieniowych. W USA w bazie VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) zarejestrowano 1394 zgony po szczepieniach przeciw pneumokokom, ponad połowa (752 zgony) nastąpiła u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia (to tylko ok. 5% wszystkich takich przypadków) oraz prawie 62 000 powikłań po tychże szczepieniach. Badania nad tymi danymi wykazały, że liczby poważnych powikłań oraz hospitalizacji dzieci są wprost proporcjonalne do liczby podanych na raz szczepionek oraz odwrotnie proporcjonalne do wieku szczepionego dziecka. Krótko mówiąc – im więcej szczepionek na raz, tym większa szansa na powikłania i im młodsze dziecko, tym większa szansa na powikłania.

Do myślenia dają również wyniki badań Instytutu Statystyki i Oceny Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym Waszyngtonu, opublikowane w prestiżowym magazynie „Science” z 14 grudnia ubiegłego roku. Wynika z nich, że zapalenie mózgu jest dość częstym powikłaniem po szczepieniach Hep B – podawanych noworodkom oraz po innych szczepieniach, podawanych nieco starszym niemowlętom. Autyzm jest chroniczną postacią takiego zapalenia mózgu.

Inną ciekawostką jest wycofanie 160 tysięcy szczepionek Aggripal na grypę w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Producent szczepionek został zmuszony do ich wycofania z powodu dziwnych cząsteczek pływających w fiolkach, które okazały się być kondensacjami protein. W toku badań wykazano, że takie skupiska są toksyczne i mogą wywoływać groźne choroby, takie jak Alzheimer, Parkinson czy Pion.

Z zestawionych tu przykładów jasno wynika, że propaganda firm farmaceutycznych mydląca nam oczy troską o stan zdrowia społeczeństwa jest tylko zwykłą przykrywką dla grubych interesów i bezwzględnej walki o zysk, również kosztem życia najmłodszych. Pamiętajmy o tym zwłaszcza teraz, kiedy rząd zmusza nas do szczepienia siebie i naszych dzieci nie zważając na naszą wolę.

na podstawie: monitor-polski.pl

Zobacz również:
Przymusowe szczepienia – kolejny krok do totalnej kontroli społeczeństwa