kaskDane z rynku pracy opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nadal nie napawają optymizmem. Stopa bezrobocia w grudniu 2013 roku była na poziomie 13,4%. Oznacza to większą liczbę bezrobotnych w porównaniu z listopadem, gdy stopa bezrobocia wynosiła 13,2%.

W końcu grudnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2 mln 157,9 tysięcy osób. Porównując więc z listopadem liczba osób pozbawionych zatrudnienia wzrosła prawie o 50 tysięcy. W ujęciu rocznym grudniowy wzrost nie był tak dynamiczny jak ten w roku 2012. Dodatkowo w roku 2013 urzędy pozyskały 874 tysięcy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co oznacza, iż było ich o 87 tysięcy więcej niż w roku 2012.

Mimo obietnic aktualnego rządu o gospodarczym ożywieniu, stałej tendencji spadku liczby osób pozbawionych zatrudnienia członkowie polskich gospodarstw domowych mają prawo do niepokoju. Podejrzewać należy, iż skok stopy bezrobocia, który nie był tak gwałtowny nie jest efektem intensywnej pracy rządu a wyjątkowo łagodnej jak na grudzień zimy, która umożliwiła kontynuowanie prac m.in. w branży budowlanej.

na podstawie: GUS