NSZZ „Solidarność” stała się pierwszym związkiem zawodowym na świecie, któremu udało się podpisać porozumienie z władzami amerykańskiego giganta handlowego Amazon. Komisji Zakładowej udało się wywalczyć podwyżki dla części pracowników oraz poprawę warunków pracy w polskich magazynach koncernu.

Związkowcy z „Solidarności” w oficjalnym komunikacie napisali, iż udało im się odnieść sukces po dwóch latach od powstania komórki związkowej we wrocławskim oddziale Amazona, a także kilka miesięcy po rozpoczęciu kampanii zachęcającej pracowników amerykańskiego giganta do przystąpienia do struktur związku zawodowego. Czteromiesięczne intensywne działania spowodowały, że liczba osób należących do „Solidarności” wzrosła z ok. 130 do blisko 350 osób, co oczywiście przełożyło się na większe możliwości związkowców.

Dzięki ich działalności udało się wywalczyć podwyżki dla pracowników wrocławskiego Amazona. Porozumienie zawarte między władzami Amazona i Komisją Zakładową przewidują wzrost wynagrodzeń szeregowych pracowników do 15 zł brutto za godzinę pracy i do 20 zł brutto za godzinę dla team leaderów, natomiast zatrudnieni co najmniej od roku otrzymają również dodatek stażowy. Ponadto we wrocławskim magazynie koncernu poprawione mają zostać bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przewodniczący Komisji Zakładowej Grzegorz Cisoń podkreślił, że porozumienie z Amazon Poland jest bezprecedensowe w skali świata, lecz początki rozmów były niezwykle trudne, ponieważ związkowcy nie mogli pójść na ustępstwa w najważniejszych dla pracowników sprawach. Z kolei polskie władze Amazonu musiały konsultować każdy najmniejszy nawet kompromis ze swoimi zwierzchnikami przebywającymi w Stanach Zjednoczonych i w Luksemburgu. Ostatecznie umowa została zawarta i przewiduje ona nie tylko prowadzenie rozmów na zasadach dialogu społecznego, ale także udostępnienie „Solidarności” pomieszczenia we wrocławskim magazynie.

Na podstawie: solidarnosc.org.pl.